Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 12 august 2021

Lesetid: 3 min

Osloveien åpnet igjen for biltrafikk

Nå er det igjen mulig å komme seg frem med bil gjennom anleggsområdet til Nydalsbrua. Fra lørdag kveld 14. august åpner Sluppen bru samt Osloveien både nord og sør for brua for biltrafikk.

Nydalsbrua-prosjektet

Nydalsbrua vil erstatte dagens Sluppen bru. Bygging startet i oktober 2020. Brua skal stå ferdig i juni 2024.

Prosjektet inkluderer også gang- og sykkelbru.

Prosjektet er et av de største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner.

OBS: I forbindelse med sprengningsarbeider på Nydalsbrua-prosjektet må du som tidligere regne med stengninger på inntil 30 minutter i tidsrommene 12:00–13:00 og 19:00–20:00 mandag til lørdag.

– Vi har fått gjort unna mye arbeid mens Osloveien har vært stengt i sommer. Blant annet er forskjæringer til Byåstunnelen gjort klare, og vi har fått gravd ut byggegrop og startet betongarbeid der den skråstilte søylen til Nydalsbrua skal hvile. Vi åpner nå opp igjen for biltrafikken i alle retninger, med nedsatt fartsgrense til 30 km/t gjennom deler av anleggsområdet. Bilistene må være oppmerksomme på skiltinga, og vise hensyn til gående og syklende, sier hovedbyggeleder Martin J. Engum.

Hovedentreprenør Skanska og samarbeidspartnere har i sommer utført mye grave- og sprengningsarbeid samt betongarbeid. Søyler til rampe opp mot rundkjøring ved Nydalsbrua er kommet opp, landkarene er ferdig støpt på Leirosbrua Nord og de har gravd, sprengt og pigget ut en ti meter dyp byggegrop til fundamentet for selve Nydalsbrua. Bunn av gropa ligger 1,2 meter under havnivå, og dermed flere meter under nivået på Nidelva. I tillegg har entreprenøren brukt sommeren til å bygge midlertidig veisystem på østsiden av Nidelva, slik at bruarbeidet på denne siden kan starte. Dette midlertidige veisystemet vil bli tatt i bruk nå når anlegget åpner opp for biltrafikk.

Dronefoto: Vegard Thorvaldsen, Statens vegvesen

I tillegg blir også Pilegrimsleden/Nidelvsstien lagt om gjennom anleggsområdet. Stien langs østsiden av Nidelva føres opp på gang- og sykkelveien ved Sluppen bru, og vil gå på gang- og sykkelsti frem til Tempevegen 45 (ved Skanskas rigg). Her føres stien ned til eksisterende pilegrimsled, nede ved kommunens pumpestasjon.