Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 04 mars 2021

Lesetid: 2 min

Trenden er brutt: Mer bil

Bilbruken i Trondheim og nabokommunene økte i 2019. Veksten i sykling stoppet opp.

Det viser en fersk analyse av reisevaner (RVU 2019). RVU er en undersøkelse der folk svarer på spørsmål om hvordan de reiser.

Dermed ser en grønn trend ut til å være brutt for Trondheim. Trenden startet med Miljøpakken, som innførte kollektivfelt gjennom Midtbyen i 2008 og åpnet bomstasjoner i 2010.

For detaljer: Rapport om RVU 2019 .

De strengeste tiltakene for å begrense bilbruken kom de første årene. Da begynte mange å sykle eller reise kollektivt – det siste særlig etter at busstilbudet ble billigere og mer omfattende.

Bilbruken økte markant sør for byen etter at ny E6 åpnet i 2018/2019. Nå bygges fire felt også øst for Trondheim, fram til Stjørdal.

TRONDHEIM: Figuren viser hvordan reisevaner har endret seg i byen i løpet av fire reisevaneundersøkelser. Mindre bil og mer sykkel helt fram til 2019, fortsatt vekst i kollektivbruken.
NABOKOMMUNER: Tendensen har ikke vært grønn utenfor byen. Dette er en samlet oversikt for Orkdal, Skaun, Midtre Gauldal, Melhus, Malvik, Stjørdal og Indre Fosen.

Melhus, Malvik og Stjørdal ble med i Miljøpakken i 2019 som del av en ny Byvekstavtale. Hovedmålet er nullvekst i personbiltrafikken. Dette er statens krav for å gå inn med milliardbeløp til tiltak for miljøvennlige reiser.

Tilsvarende data fra spørreundersøkelser for 2020 foreligger ikke foreløpig. Pandemi og hjemmekontor gjorde 2020 til et ekstraordinært år. Biltrafikken var litt mindre enn i 2019 gjennom bomstasjonene, og kollektivbruken falt som en stein. Etter korona skal Trondheimsområdet sammenlignes med 2019 for å avklare om vi greier nullvekstmålet.