Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 29 januar 2018

Lesetid: 2 min

2018: Trondheim blir en byggeplass for Metrobuss

I 2018 er det planlagt byggestart for 45 stasjoner, 12 knute- og omstigningspunkt, ti strekningstiltak og to snuplasser for Metrobuss.

Ser kart over planlagt framdrift for stasjoner og knute- og omstigningspunkt.

Noe kan bli utsatt, men det aller meste må komme i gang for at det nye rutesystemet skal fungere ved oppstart 3. august 2019. Da vil bussene kjøre annerledes enn i dag. 56 busser av en ny flåte på ca 300 blir lengre enn de vi har sett i byen før. Elektriske busser kommer også. Les om Metrobuss.

Bygging vil prege Trondheim fra våren av.  Åtte stasjoner ble bygd ferdig i 2017. Store prosjekt som Høgskoleringen (illustrasjonen over) og Jonsvannsveien startet i fjor og vil pågå i hele 2018.

Les om stasjoner, omstigningspunkt og strekningstiltak.

Les hos AtB om rutetilbud, busstyper, billettering mm fra 2019.

Tabellen under gir en oversikt over alle prosjekt som etter planen får byggestart i løpet av 2018. Mange stasjoner i sentrum får midlertidige løsninger. De aller fleste stasjonene bygges med en ny holdeplass i hver retning.

Stasjoner Knute/omst.punkt Strekninger Snuplasser
Åsheim skole Strindheim Leangen bru  Falkenborgveien
Abels gate Lerkendal Østre Rosten  Lohove
Johan Falkbergets veg Sluppen Haakon VIIs gate  Lund
Ingemann Torps veg Samfundet, Elgesetergt Ringvålvegen
Ladevegen Samfundet, Klostergt Kolstadvegen
Chr. Frederiks gate Skovgård Dragvoll, Loholt
Dragvoll/Jonsv.veien Tonstadkrysset Arnt Smistads veg
Berg studentby, Tiller Ranheimsvegen
Bergheim Ranheim Sivert Thonstadsv.
Havstad Munkvoll Mellomvegen
Munkvoll gård Hallset
Nyveibakken Voll studentby
Tvetestien
Åsveien skole
Rønningsbakken
Buran
Solsiden
Prinsen kino
Tempe
Haakon VIIs vest
Haakon VIIs  øst
Leangen stasjon
Heimdal stasjon
Bakkegata
Ranheim idrplass
Anders Søysethsv.
Grillstadkleiva
Peder Morsets vei
Martin Linges vei
Bekkasinvegen
Anders Buens gt
Lyngvegen
Saupstad skole
Midteggen
Saupstadsentret
Husebytunet
Casper Lundes veg
Ila
Dragvoll, Loholt allé