Planer for Metrobuss

Lurer du på hva som planlegges for Metrobuss?

Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon om planer som er til offentlig ettersyn:

Trondheim kommune

Statens vegvesen