Andre

2 min

Hvorfor må vi betale bompenger?

Bompenger er en betingelse for å få penger fra Staten. Ei bomkrone gir rundt regnet ei statlig krone. Bompengene finansierer […]

Les mer
2 min

Hvorfor er bomsystemet laget som det er?

Bommene er satt opp et stykke utenfor Midtbyen av hensyn til næringslivet i sentrum. Der er det allerede parkeringsavgifter som […]

Les mer
2 min

Hvor mye betaler vi sammenlignet med andre byer?

Rundt regnet får Miljøpakken 600 mill. kr. i bominntekter per år. I Bergen ligger inntektene på ca 1000 mill. kr. […]

Les mer