Andre

2 min

Hva går bompengene mine til?

Miljøpakkens bommer er en av finansieringskildene til Miljøpakken og utgjør i underkant av 40 prosent av midlene i Miljøpakken. Dette […]

2 min

Hvorfor må vi betale bompenger?

Bompenger er en betingelse for å få penger fra Staten til prosjektene i Miljøpakken. Ei bomkrone utløser rundt regnet ei […]

2 min

Hvorfor er bommene plassert der de er?

Flere hensyn er veid opp mot hverandre, men i hovedsak er det tre viktige forklaringer: Ikke så nær sentrum at […]

2 min

Hva er timeregel og månedstak?

Timesregel: Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 […]

2 min

Hvorfor bør jeg ha AutoPASS-brikke?

For å få rabatter For å nyte godt av timesregelen For å få månedstak