Hvorfor må vi betale bompenger?

Bompenger er en betingelse for å få penger fra Staten til prosjektene i Miljøpakken. Ei bomkrone utløser rundt regnet ei statlig krone.

En annen viktig effekt av bommene er at de bidrar til å redusere unødvendig bilbruk. I kombinasjon med Miljøpakkens prosjekter og øvrige tiltak er bommene med på å kutte køer slik at de som må kjøre kommer fortere frem.