Hvorfor må vi betale bompenger?

Bompenger er en betingelse for å få penger fra Staten. Ei bomkrone gir rundt regnet ei statlig krone. Bompengene finansierer ca. 40 prosent av tiltakene i Miljøpakken. I tillegg bidrar de til å redusere unødvendig bilbruk. Vi kutter køer slik at de som må kjøre kommer fortere fram. Bidraget fra staten har økt kraftig siden Miljøpakken startet. Da sto bompenger for 80 prosent av inntektene.