Hvor mye betaler vi sammenlignet med andre byer?

Rundt regnet får Miljøpakken 600 mill. kr. i bominntekter per år. I Bergen ligger inntektene på ca 1000 mill. kr. og i Stavanger (Nord-Jæren) på ca 1 600 mill.kr. per år. I Trondheimsområdet er samlet bompengebeløp ca. 900 mill. kr. om vi regner med bommene på E6 øst, som ikke er en del av Miljøpakken.