Hva går bompengene mine til?

Miljøpakkens bommer er en av finansieringskildene til Miljøpakken og utgjør i underkant av 40 prosent av midlene i Miljøpakken.

Dette bygger vi: Se oversikt over alle prosjektene i Miljøpakken