Hva er timeregel og månedstak?

Timesregel: Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter for samme kjøretøy.

Månedstak: I Miljøpakken belastes du maksimalt for 110 betalende passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet en avtale. Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken.

Både timeregel og månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.