Dalenbrua

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 […]

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 meter. Tverrforbindelsen krysser jernbanesporene både med bru og undergang.

Tverrforbindelsen ligger ved Lilleby-området, som etter hvert skal utvikles fra industri til en ny bydel med boliger og andre tilbud. Forbindelsen gjør det også raskere for folk på Strindheimsiden å komme seg til kjøpesentrene på Lade til fots eller på sykkel.

Høsten 2013 bygger Miljøpakken sykkelveg med fortau mellom brua og Haakon VIIs gate.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Lersbakken Gang- og sykkelveg Heggstadmoen-Heimdalsvegen
Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og…
Sykkel Lademoen-Leangbrua
Flere mindre tiltak på eksisterende sykkelrute skal synliggjøre traseen for…
To-veis sykkeltrase på Elgeseter bru
Miljøpakken bidrar slik at tilbudet til syklistene på Elgeseter bru…
Se alle treff