Dalenbrua

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 […]

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 meter. Tverrforbindelsen krysser jernbanesporene både med bru og undergang.

Tverrforbindelsen ligger ved Lilleby-området, som etter hvert skal utvikles fra industri til en ny bydel med boliger og andre tilbud. Forbindelsen gjør det også raskere for folk på Strindheimsiden å komme seg til kjøpesentrene på Lade til fots eller på sykkel.

Høsten 2013 bygger Miljøpakken sykkelveg med fortau mellom brua og Haakon VIIs gate.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Sykkelveg med fortau ved Stavne bru
Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg…
Falkenborgvegen
Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus…
Sykkelveg med fortau Jarleveien
Miljøpakken skal bedre sykkeltilbudet til Lilleby og Lade.
Se alle treff