Dalenbrua

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 […]

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 meter. Tverrforbindelsen krysser jernbanesporene både med bru og undergang.

Tverrforbindelsen ligger ved Lilleby-området, som etter hvert skal utvikles fra industri til en ny bydel med boliger og andre tilbud. Forbindelsen gjør det også raskere for folk på Strindheimsiden å komme seg til kjøpesentrene på Lade til fots eller på sykkel.

Høsten 2013 bygger Miljøpakken sykkelveg med fortau mellom brua og Haakon VIIs gate.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Lignende prosjekter

Klæbuveien3 Røde sykkelfelt flere steder
Trondheim skal ha et sammenhengende, trygt og godt synlig hovednett…
Sykkelveg med fortau i Bromstadvegen
Miljøpakken planlegger å etablere sykkelveg med fortau på vestsida av Bromstadvegen…
Munkegata Endring av Munkegata
Bussene er forsvunnet fra Munkegata på strekningen Dronningens gate –…
Se alle treff