Miljøpakken

Dalenbrua

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 meter. Tverrforbindelsen krysser jernbanesporene både med bru og undergang.

Tverrforbindelsen ligger ved Lilleby-området, som etter hvert skal utvikles fra industri til en ny bydel med boliger og andre tilbud. Forbindelsen gjør det også raskere for folk på Strindheimsiden å komme seg til kjøpesentrene på Lade til fots eller på sykkel.

Høsten 2013 bygger Miljøpakken sykkelveg med fortau mellom brua og Haakon VIIs gate.

Pnr SVV: 403496
Oppstart: -
Byggestart: 2011
Ferdig: 2012
Fase: Ferdig
Vegtype: Kommunal veg
Kostnad: Bidrag fra Miljøpakken ca 37 millioner
Eier: Trondheim kommune
Byggherre: -
Kontakt: -