Miljøpakken

Gang- og sykkelveg i Fjellsetervegen

Ordfører Rita Ottervik og barna i Ferista barnehage åpnet gang- og sykkelvegen.

Miljøpakken har bygget gang- og sykkelveg over en strekning på 650 meter i Fjellsetervegen på Byåsen. Gang- og sykkelvegen ble ferdig i august 2011. Tiltaket sikrer myke trafikanter fra Byåsen butikksenter opp til Ferista barnehage. Det har også blitt bedre å ferdes til og fra Bymarka.

Miljøpakken har bidratt med 2,1 av en kostnad på 3,8 millioner kroner.

Pnr SVV: 403940
Oppstart: -
Byggestart: Vår 2011
Ferdig: Høst 2011
Fase: Ferdig
Vegtype: Kommunal veg
Kostnad: 3,8 mill
Eier: -
Byggherre: Trondheim kommune
Kontakt: -