Gang- og sykkelveg i Fjellsetervegen

Miljøpakken har bygget gang- og sykkelveg over en strekning på 650 meter i Fjellsetervegen på Byåsen. Gang- og sykkelvegen ble […]

Miljøpakken har bygget gang- og sykkelveg over en strekning på 650 meter i Fjellsetervegen på Byåsen. Gang- og sykkelvegen ble ferdig i august 2011. Tiltaket sikrer myke trafikanter fra Byåsen butikksenter opp til Ferista barnehage. Det har også blitt bedre å ferdes til og fra Bymarka.

Miljøpakken har bidratt med 2,1 av en kostnad på 3,8 millioner kroner.

Relaterte prosjekter

Bratsbergvegen, kryssutbedring
Kryss mellom Bratsbergvegen og Baard Iversens veg skal utbedres. Blant annet…
Spongdal – ny gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg på Fv. 707 fra Stormyra idrettsplass til…
nidarvoll Fortau og bedre kryss Nidarvoll
Miljøpakken har gjort vegen til Nidarvoll skole tryggere. To kryss er…
Se alle treff