Gang- og sykkelveg i Fjellsetervegen

Miljøpakken har bygget gang- og sykkelveg over en strekning på 650 meter i Fjellsetervegen på Byåsen. Gang- og sykkelvegen ble […]

Miljøpakken har bygget gang- og sykkelveg over en strekning på 650 meter i Fjellsetervegen på Byåsen. Gang- og sykkelvegen ble ferdig i august 2011. Tiltaket sikrer myke trafikanter fra Byåsen butikksenter opp til Ferista barnehage. Det har også blitt bedre å ferdes til og fra Bymarka.

Miljøpakken har bidratt med 2,1 av en kostnad på 3,8 millioner kroner.

Lignende prosjekter

Spongdal – ny gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg på Fv. 707 fra Stormyra idrettsplass til…
nidarvoll Fortau og bedre kryss Nidarvoll
Miljøpakken har gjort vegen til Nidarvoll skole tryggere. To kryss er…
hans_finne Fortau Hans Finnes gate
Miljøpakken planlegger å bygge fortau langs Hans Finnes gt. Vi…
Se alle treff