Gang- og sykkelveg i Fjellsetervegen

Miljøpakken har bygget gang- og sykkelveg over en strekning på 650 meter i Fjellsetervegen på Byåsen. Gang- og sykkelvegen ble […]

Miljøpakken har bygget gang- og sykkelveg over en strekning på 650 meter i Fjellsetervegen på Byåsen. Gang- og sykkelvegen ble ferdig i august 2011. Tiltaket sikrer myke trafikanter fra Byåsen butikksenter opp til Ferista barnehage. Det har også blitt bedre å ferdes til og fra Bymarka.

Miljøpakken har bidratt med 2,1 av en kostnad på 3,8 millioner kroner.

Relaterte prosjekter

Byåsveien/General Bangs veg
Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og…
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal bygge 250 meter gang- og sykkelveg fra "lokket"…
Signalregulering Kongsvegen-Smistadvegen
Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda skal bli tryggere.
Se alle treff