Vegamot

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus og overbygning. Bredde sti 1,1 – 1,5 m. Håndløper (rekkverk) og to lyspunkt. Opprusting av undergang.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus