Vegamot

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus og overbygning. Bredde sti 1,1 – 1,5 m. Håndløper (rekkverk) og to lyspunkt. Opprusting av undergang.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien