Tordenskiolds gate trikk

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
14,2 mill
Ferdigstilling:
2015

Miljøpakken har rustet opp Tordenskiolds gate, og flyttet trikkeskinnene ut i gata i krysset Kongens/Tordenskiolds gate. Tidligere krysset trikkeskinnene rett over fortauet utenfor Bunnpris Leütenhaven. Det skapte trafikkfarlige situasjoner for fotgjengerne. Det tilrettelegges også for funksjonshemmede med universell utforming i henhold til dagens krav. Arbeidene ble gjennomført i 2014, men det gjenstår noe arbeid på fortau som vi gjør i 2015.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)