Stokkanhaugen

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Nytt bærelag og dekke av naturgrus, dimensjonert for brøyting, bredde 2,5 m, håndløper, vegetasjonsrydding, benk.

Lengde:  70 m.
Tidsbesparelse: 4 min.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus