Stokkbekkstien

Snarvei mellom Stokkanhaugen og Loholt allé.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus, belysning, noe vegetasjonsrydding, flere benker, oppgrusing av sti. Avstikker mot bussholdeplass i vestenden. 
Lengde: 430 m
Tidsbesparelse: 7 minutter

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 502-Stokkanhaugen-Loholt-alle-snarvei-1024x693.jpg

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus