Stavset – bedre snarveg

Prosjekttype:
Snarvei
Status:
Ferdig


Miljøpakken har utbedret to små stitråkk på henholdsvis 20 og 35 meter mellom Stavsetsvingen og Enromvegen. De fungerer som snarveger til skole og lokalsenter på Stavset. Tråkkene er gruset opp og gjort litt bredere. Foto: Knut Opeide.

Relaterte artikler

Bratsbergvegen-Sluppenvegen

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg