Snarveg ved Berg skole

Miljøpakken planlegger å bygge ny snarveg mellom Berg skole og Jonsvannsveien med kobling til Essendrops gate.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2024 (tidligst
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2024 (usikkert)


Traseen er ca. 200 meter i til dels bratt terreng. Planen er å lage en 1,5 meter bred sti med godt dekke, lys og rekkverk. Opp mot Berg skole må det bygges ei trapp. Området er preget av smale gater uten gode fortau. Tellinger viser at en betydelig andel av elevene blir kjørt med bil selv om skolekretsen er liten. På bildet ser du Berg skole øverst til venstre. Reguleringsplan ble vedtatt i 2021. Utbygging krever noe grunnerverv. Det gjør framdrifta usikker.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus