Othilienborgveien–Heggdalsringen

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tilstand før: Gjørmete og bratt tråkk i nedre del, gruset sti i øvre del. 
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke. Bredde 1–1,5 m. Håndløper og benk i det bratteste partiet. To lyspunkt. 
Tidsbesparelse: 4 minutter.

Othilienborgveien–Heggdalsringen Snarvei fra Othilienborgveien ned til Heggdalsringen.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus