Ole Nordgaards veg–Theodor Petersens veg

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca. 1,5 m.
Lengde: 130 m.
Spart tid: 4 min 20 sek.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien