Olaf Bulls veg-Dalgårdbrua

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2021

Gruset, smal sti utvides til 2,5 meters bredde for å kunne brøytes. Får lys. Snarveg til holdeplasser i Byåsvegen og Arnt Smistads veg, Hallset lokalsenter og idrettsanlegg på Dalgård. Samarbeidsprosjekt med enhet for idrett og friluftsliv i kommunen, som bygger trimløyper i området.

Lengde: 230 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien