Gamle Jonsvannsveien–Dragvoll

Snarvei knytter sammen Dragvoll og Gamle Jonsvannsveien.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke på enkel, gruset sti. Målpunkt er metrobusstasjon og NTNU Dragvoll.
Lengde: 67 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien