Nyborg skole–Havstadsenteret

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2017
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2017

Over friområdet mellom Nyborg skole og Havstadsenteret har Miljøpakken rustet opp et snarvegtråkk på 250 meter. I tillegg er det etablert en forbindelse fra Benjaminsveien øst for skolebygningen ned mot eksisterende snarveg som kommer fra An- magritts vei og kopler seg på hovedtraseen.

Snarvegen er en svært viktig forbindelse til både skole, barnehage, metrobuss og lokalsenter. Stien har fått nytt dekke og to lyspunkt, det siste i løpet av 2018.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus