Prosjekter
Superbussstasjon ved Prinsenkrysset

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 14 juni 2016

Lesetid: 2 min

Viktig uke for Miljøpakken

Ny rutestruktur for kollektivtrafikken og Miljøpakkens trinn 3 behandles politisk denne uka.

Dette er viktige saker som vil ha stor betydning for alle som bor og reiser i Trondheim.

Rutestruktur
Formannskapet i Trondheim behandler i dag saken om hvordan kollektivsystemet i byen skal være fra 2019. Bymiljøavtalen Trondheim har inngått med staten krever at all trafikkvekst skal tas ved at folk går, sykler eller reiser kollektivt. Da trenger vi et bedre kollektivsystem enn det vi har i dag.

Anbefalingen fra AtB går ut på å gjøre betydelige endringer på rutenettet. Tre hovedlinjer med superbuss skal være stammen, samtidig som tilbudet av linjer på tvers blir betydelig forbedret sammenlignet med i dag.

De tre superbusslinjene som foreslås er:
Kattem/Heimdal-Ranheim
Kattem/Saupstad-Lade/Strindheim
Rydningen-Lohove

På disse traséene foreslår rapporten at superbussen ha avgang henholdsvis hvert 5., 10. og 7. minutt på hverdager.

Her er Formannskapets vedtak

Her er saksframlegget
Fylkestinget behandler saken onsdag eller torsdag 

Miljøpakken trinn 3
I bystyret 16. juni behandles Miljøpakkens trinn 3. Trinn 3 er en revisjon og mindre utvidelse av Miljøpakken.

Politikerne skal nå gå gjennom målene i Miljøpakken, se dem opp mot de nye målene i Bymiljøavtalen. De skal også vurdere de økonomiske rammene, og fordelingen mellom tiltakene innen veg, kollektiv, sykkel, gåing, trafikksikkerhet og miljø.

Noe av det som kan bli vedtatt, er at perioden for å kreve inn bompenger blir forlenget fra 2025, og at det blir dyrere å passere bommene.