Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 10 juni 2016

Lesetid: 2 min

Miljøpakken bygger tryggere kryss

Miljøpakken gjør området Baard Iversens veg/Bratsbergvegen bort til Sluppenvegen tryggere for myke trafikanter.

Krysset Bratsbergvegen og Baard Iversens veg har vært et ulykkespunkt. Nå skal Miljøpakken gjøre det tryggere for fotgjengere å krysse veien. I juni starter arbeidet med å snevre inn krysset og bygge et opphøyd gangfelt over Baards Iversens veg.

På sørsiden av Bratsbergvegen mot Sluppenvegen skal vi også bygge 150 meter gang- og sykkelveg, som blir adskilt fra bilvegen. Kantsteinen blir lagt om, for å gjøre det mer tydelig hvor det er kryss og avkjørsler.

I forbindelse med arbeidene blir det redusert framkommelighet i området, se bilde. I perioden 13. juni til 30. juni blir ytterste felt i rundkjøringen Bratsbergvegen/Sluppenvegen stengt, markert med grønt på bildet. I perioden 1. juli til 30. august blir ytterste felt i kjørebanen i Bratsbergvegen stengt, markert med rosa.

I forbindelse med arbeidet blir det gjort tilpasninger av vann- og avløpssystemet.