Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 31 januar 2020

Lesetid: 3 min

Metrobuss: Velkommen til Tiller!

Mandag åpner Tillerterminalen ved City Syd. Fra da av kjører Metrobusslinje 1 og flere andre bussruter her.

Søndag (2. februar) blir dermed siste dag med provisorisk løsning i Stor-Rosta. Det nye knutepunktet ved City Syd har store leskur med varme i bakken, billettautomater og skjermer med sanntidsinformasjon.

City Syd blir bussterminal
Holdeplassene ligger midt i vegen slik at folk som skifter buss slipper å krysse gata. Terminalen var ikke mulig å bygge ferdig til nytt busstilbud åpnet 3. august. Tiller er det siste, store anlegget Miljøpakken bygger i første fase av Metrobussprosjektet.

Tillerterminalen skal betjene linjene 1, 16, 23, 50,71 og 72 – de to siste bare utenom rushtid. Tiller blir et av de travleste knutepunktene med nærmere 50 busser i timen på det meste. Metrolinje 1 skal gå her med 24 meter lange busser hvert femte minutt i rushtid og stort sett hvert tiende minutt ellers.

Den nye Tillerterminalen erstatter blant annet midlertidig stopp kalt Stor-Rosta. Ill: AtB

Har bygd 135 holdeplasser
Holdeplassene Stor-Rosta, John Aaes veg og Østre Rosten-holdeplassen som ligger nærmest City Syd tas ut av bruk fra 3. februar. Holdeplassene City Syd og City Syd E6 vil fortsatt bli betjent i begge retninger. 

Miljøpakken har nå bygd 135 holdeplasser og 14 knute- og omstigningspunkt på svært kort tid. I tillegg er flere strekninger utbedret med blant annet ca 9 km kollektivfelt.

Den økonomiske rammen for første del av Metrobuss er 750 mill. kr. De store gateprosjektene gjenstår – det vil si utbedring og ombygging av Innherredsveien, Olav Tryggvasons gate, Kongens gate og Elgeseter gate. Kostnadene – og dermed behovet for bompenger – er langt lavere enn for infrastrukturtiltakene i Bergen (bybanen) og Stavanger (bussvei Nord-Jæren).

Miljøpakken har bygd ferdig holdeplasser, veg og kryss på Tiller. Stasjonen ved City Syd får høy standard med snø- og isfrie plattformer.

Miljøpakken bidrar i tillegg med ca 260 mill kr. per år til drift av buss og trikk. Det dekker anslagsvis 25 prosent av hva kollektivtilbudet koster, og sørger for et mer omfattende og bedre tilbud uten at prisene øker tilsvarende. Metrobuss-systemet innebærer flere kjørte kilometer med busser som tar flere passasjerer. Kapasiteten er utvidet med ca 60 prosent.

Ett års prøvetid
På Tiller er krysset i Østre Rosen gjort om til rundkjøring for at matebusser skal kunne snu. Vegdirektoratet har godkjent dette som en prøveordning i ett år for å finne ut om sikkerheten er god nok med rundkjøring i stedet for lyskryss som før. I prøvetida skal man spesielt overvåke situasjonen for fotgjengere, syklister og førere av scooter/moped.

Slik så Tiller knutepunkt ut på tegnebrettet, og nå blir det sånn. Hotellet til venstre, parkeringsplassen ved City Syd til høyre.