Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 04 mai 2012

Lesetid: 2 min

Utredning om stamrute øst

Skal gi bedre tilbud til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll/Brundalen.

Utredningen har bestått i å spesifisere og vurdere tre ulike scenarier for buss- eller bane til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll/Brundalen, inkludert tunnel under Tyholt. Rådmannen går inn for å se ny stamrute i sammenheng med langsiktig byutvikling i området, og foreslår at utgangspunktet skal være trasé for lang tunnel.

Ny_stamrute_ost_i_Trondheim