Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 19 mars 2021

Lesetid: 3 min

Syklistene erobret Midtbyen

Alle piler pekte nedover i korona-året 2020 unntatt en: Syklister handlet som aldri før i Midtbyen.

Syklistene sto for en mye større andel av de handlende enn før. På hver tur brukte de dessuten mye mer penger i Midtbyen enn tidligere.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse om reiser og handlevaner utført av Sentio Research på oppdrag fra Miljøpakken, Næringsforeningen og Midtbyen Management.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober, i en periode uten strenge restriksjoner. Den inngår i Midtbyregnskapet 2020. To forhold skiller seg klart ut fra tilsvarende undersøkelser i 2015 og 2017:

  • Kraftig fall i andelen som reiste kollektivt til Midtbyen. Både antall reiser og følgelig omsetning fra passasjerer med buss og trikk gikk rett til bunns.
  • Sterk økning i andelen som syklet til Midtbyen for å handle. Syklistenes pengebruk gikk rett til værs.
Slik reiste vi på handletur til Midtbyen, kjøpesentre og nærbutikker i 2015, 2017 og 2020.

I 2017 sa syklistene at de la igjen 350 kroner på en vanlig tur til sentrum. I 2020 var beløpet mer enn doblet til 740 kroner.

Det er nesten like mye som bilistene (800 kr) og mye mer enn gående (430 kr) og busspassasjerer (350 kr).

På kjøpesentre utenfor sentrum og ved nærbutikker er fordelingen mellom reisemåtene ganske lik årene før korona. Bilistene dominerer fullstendig ved de store sentrene. De fleste kjører bil også til nærbutikken, men i tillegg er det mange som går.

Noen nøkkeltall fra oktober 2020:

Midtbyen
71 prosent av handelsreisene var miljøvennlige. De som syklet, gikk eller reiste kollektivt sto for 59 prosent av omsetningen.

Kjøpesentre utenfor Midtbyen
23 prosent reiste miljøvennlig. De sto for 14 prosent av handelen.

Nærbutikker i bydelene
41 prosent gikk, syklet eller reiste kollektivt. De utgjorde 28 prosent av handelen.

Midtbyen: Sykkelsøylen gikk til værs og kollektivsøylen krympet i 2020. Syklistene økte sin andel av handelen i sentrum mens buss- og trikkepassasjerer handlet mye mindre.

Mange jobber i Midtbyen. Bruken av hjemmekontor har rammet handelen hardt. Tallene kan tyde på at en del som har brukt å reise kollektivt valgte å sykle av av smittevernhensyn.