Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 16 mars 2021

Lesetid: 2 min

Sykkelbyen: 32 forbilder

32 bedrifter og offentlige virksomheter i Trondheim har nå status som Sykkelvennlig arbeidsplass. Her inngår symfoniorkestret.

De er best til å legge til rette for sykling til og fra arbeid. Målet er spreke ansatte, mindre sykefravær, bedre drift, bedre tone på jobben – og bedre muligheter i kampen om attraktiv arbeidskraft.

Stadig flere setter pris på arbeidsplasser med trygg og tørr sykkelparkering, gode dusj- og garderobeforhold – og gjerne sykkelvask og sykkelservice. Det lønner seg.

Kast deg på sykkelen!
Her kan du melde arbeidsplassen din på konkurransen:
Sykkelvennlig arbeidsplass
Alle arbeidsplasser i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal kan delta. Arbeid for sertifisering vil trolig gjøre arbeidsplassen bedre og mer attraktiv.

Ti sykkelfyrtårn
Miljøpakkens mobilitetsrådgivere delte nylig ut plaketter som bevis på at 32 er sertifisert. Ti har status som *fyrtårn. Det vil si at de her særlig gode tilbud til ansatte som vil sykle.

Trondheim Symfoniorkester & Opera var en av 32 arbeidsplasser som fikk plakett. TSO kan mer enn å spille. Plaketten er et kvalitetsstempel som sted å jobbe.

Her er de 32 som sykler foran:

* MiljødirektoratetMyWo
* SkatteetatenKongsberg Maritime
* KLP TeknobyenMynet AS
* Svanholm GravferdDomstoladministrasjonen
* ProservSignicat AS
* MulticonsultNidarvoll skole
* Ran OffshoreBekk Consulting
* R. KjeldsbergAtea AS
* SINTEF ASStrinda VGS
* Sticos ASNorconsult
TSO (symfoniorkestret)Asplan Viak
MainTechSelberg arkitekter
RambøllGrillstadfjæra barnehage
Saupstad hjemmetjenesteHelse-/velferdskontoret Falkenborg
Enova SFCebyc AS
Dronning Mauds Minne HøgskoleAas-Jakobsen
Mener du at arbeidsplassen din bør inn på denne lista? Registrer og fyll ut skjema.

Beviset på at Trondheim Symfoniorkester & Opera er et sykkelvennlig sted å jobbe. 31 andre plaketter ligger i stabelen.

Trondheim er en god sykkelby. Riktignok falt sykkelandelen litt i 2019, ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen, men vi ligger i toppen blant de store byene i Norge. Ca. 10 prosent av alle reiser er en sykkeltur.

Andelen arbeidsreiser på sykkel er nesten doblet på ti år og ligger oppunder 20 prosent.

Trondheim 24.03.2021 : Syklister fra Rambøll. F.v. Benedicte Stange, Ragnhild Syrstad og Tonje Ellefsen. Foto: Thor Nielsen