Prosjekter
Sykling mot enveiskjørt gate Haldens gate

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 28 november 2022

Lesetid: 3 min

Sykling mot enveiskjøringen

Trondheim var tidlig ute med å åpne for å sykle mot kjøreretningen i enkelte enveiskjørte gater. Nå utvides ordningen.

Med utvidelsen er målet at Trondheim skal bli en både bedre og tryggere by å sykle i.

– Enveiskjøring gjelder egentlig for sykkel også. Mange sykler likevel, men da ferdes de ulovlig. De nye skiltene er ment å åpne byen mer for sykkel, både juridisk og visuelt. Dessuten vil disse skiltene gjøre andre trafikanter mer forberedt på syklisten som kan komme i motsatt retning, sier prosjektleder Bjørn Grimsmo.

Sykling mot enveiskjørt gate Taraldsgårdsveita
Markering ved innkjøring, som her ved Taraldsgårdsveita, gjør bilister mer oppmerksomme på at det kan komme syklister imot.

Stor symbolverdi

Helt siden 2004 har det vært mulig å innføre toveis sykling i ellers enveiskjørte gater, og i 2016 ble kriteriene myket opp ytterligere. Forskning fra TØI viser at tiltaket gir kortere reisetid og enklere rutevalg, og tiltaket har også stor symbolverdi fordi syklistene i større grad føler seg velkommen og prioritert i trafikken.

Som en av de første byene i landet innførte Trondheim sykling mot kjøreretningen i noen gater allerede på 2000-tallet. Nå blir det mulig å sykle i begge retninger i de aller fleste enveiskjørte gatene i Trondheim. Det er i hovedsak i Midtbyen samt på Møllenberg og Tyholt vi finner enveiskjørte gater i Trondheim. Av trafikksikkerhetshensyn opprettholdes forbudet i noen få gater som enten er for smale eller der syklister mot kjøreretning ville kommet rett ut i en busstrasé.

Det skiltes i begge ender av gata, altså både under enveiskjørt-skiltene og innkjøring forbudt-skiltene.

NB: I en overgangsperiode, mens nye vaner fester seg, oppfordrer vi både bilister og syklister til å være ekstra oppmerksom i enveiskjørte gater.

hva sier trafikkreglene?

Enveiskjøring i gater og veier gjelder alle som kjører, både syklister og bilister. Men i noen gater er det med underskilt vist at det er tillatt å sykle i begge retninger. Sykler du mot biltrafikken i slike gater, må du være ekstra oppmerksom, fordi bilister ofte ikke forventer å få sykkeltrafikk mot kjøreretningen.

Enveisregulering er vanligvis vist med skiltet «Innkjøring forbudt» i den enden det er forbudt å kjøre inn, og med skiltet «Enveiskjøring» i den enden det er tillatt å kjøre inn. Er det unntak for syklister, er dette vist med underskilt. Sykler du på fortauet, gjelder ikke enveisreguleringen.

(Kilde: Statens vegvesen – Trafikkregler for syklister)

Trondheim var blant de første i landet som åpnet for sykling mot kjøreretningen. Et eksempel er dette sykkelfeltet i Bispegata. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)