Prosjekter
Sitter på trikken

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 23 november 2022

Lesetid: 3 min

Ledig stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsarbeidet i Miljøpakken skal synliggjøre Miljøpakkens tiltak, skape forståelse for hvorfor de blir gjennomført og motivere innbyggere til å endre reisevaner i miljøvennlig retning. Nå søker vi kommunikasjonsrådgiver til vårt sekretariat.

Søknadsfrist: 31.12.2022

» Søk på stillingen

Miljøpakken skal bidra til stadig mer attraktive byområder og bedre fremkommelighet i trondheimsområdet. Nå kan du bli med på satsingen som gjør byregionen til et forbilde innen grønn mobilitet. 

Rådgiveren skal bidra til å utvikle det strategiske kommunikasjonsarbeidet for partene i Miljøpakken. 

Miljøpakken er et samarbeidsprosjekt mellom staten (Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen), Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Hovedformålet er å bygge et godt transporttilbud uten at personbiltrafikken øker selv om byområdet vokser fort. 

Ansettelsesforhold og arbeidsgiveransvar er lagt til Trøndelag fylkeskommune. Kommunikasjonsrådgiveren har arbeidssted i Miljøpakkens sekretariat. Den daglige oppfølging utøves av sekretariatets leder. 

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjon er ett av flere virkemidler for å nå målene i Miljøpakken. Kommunikasjonen har som formål å synliggjøre Miljøpakkens tiltak, skape forståelse for hvorfor de blir gjennomført og motivere innbyggere til å endre reisevaner i miljøvennlig retning.  

Miljøpakken skårer høyt på målinger av tilfredshet og omdømme sammenlignet med tilsvarende prosjekt i andre byer. Det er en ambisjon å videreutvikle strategisk, planmessig kommunikasjon for å sikre befolkningen en kunnskap om Miljøpakken som bidrar til fortsatt høy grad av aksept. 

Eksempler på oppgaver:

 • Utvikle kampanjer, kommunikasjonsplaner og tiltak for å nå målene i Miljøpakkens kommunikasjonsstrategi
 • Drifte og produsere innhold til Miljøpakkens digitale kanaler 
 • Skrive leserinnlegg, kronikker og interne nyhetsbrev
 • Mediekontakt 
 • Svare ut publikumshenvendelser 
 • Bistå fagmiljøene og partene i Miljøpakken med presentasjoner, kommunikasjonsplaner, saksframlegg mv. 
 • Holde foredrag

Rådgiveren inngår i et team på to.  

Kommunikasjonsarbeidet ivaretar fellesskapet mellom partene i Miljøpakken. Det forutsetter et nært og tverrfaglig samarbeid med Miljøpakkens mobilitetsrådgivere og andre fagfolk hos partene.  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • Gode digitale ferdigheter 
 • God skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en kreativ, selvstendig og initiativrik medarbeider. 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å gjøre en forskjell innenfor arbeidet med klima og miljø
 • Faglig og kreativ frihet     
 • Et godt arbeidsmiljø     
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår

Kontaktinformasjon

Arbeidssted

Tinghusplassen, Trondheim

» Søk på stillingen

Venter på toget