Prosjekter
Utslippsfritt anleggsarbeid i Fjordgata

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 31 august 2021

Lesetid: 2 min

Sykkelvei på vei i Fjordgata

600 meter ny sykkelvei gjennom Trondheim sentrum skal etter planen stå klar i desember. Anleggsarbeidet er nå i gang.

Et viktig grep for å få flere til å sykle, er egne anlegg for syklende, adskilt fra bil og gående. Med 600 meter gjennomgående sykkelvei i Fjordgata blir det enklere og tryggere å sykle gjennom sentrum.

Det vil være åpent for biltrafikk gjennom Fjordgata gjennom hele anleggsperioden.

For å gjøre plass til den nye sykkelveien blir det nemlig lagt om til langsgående bilparkering i Fjordgata, og 58 p-plasser fjernes. Til gjengjeld opprettes 5 nye vareleveringslommer og 1 ny handikap-parkeringsplass, og det blir en ryddigere parkering for sykkel og MC. Det er ellers verdt å nevne at 50 nye p-plasser for bil åpner i Gryta/sentralstasjonen høsten 2022.

Dagens parkeringsplasser skiltes ut kvartal for kvartal bortover, mens de nye langsgående p-plassene åpner suksessivt etter hvert som det er rom for det.

Fjordgata sett fra Ravnkloa
Anleggsarbeidet har nå startet i vestenden av Fjordgata mot Ravnkloa, og vil jobbe seg østover.
Fjordgata sykkelfelt
Denne enkle skissen fra Rambøll viser hvordan det blir seende ut i Fjordgata til slutt (Fotogrunnlag: Google).