Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 29 oktober 2021

Lesetid: 4 min

Snorklipping: Første etappe av «syklistenes E6» i Trondheim

Elever ved Lilleby skole klippet snora på første etappe av det som blir byens beste sykkelveg.

Strekningen Lilleby skole-Dalenbrua på ny hovedsykkelveg Trondheim øst åpnet fredag. Strekket er 730 meter langt. Neste etappe østover fram til Leangbrua åpner i 2022/23. Sammenkoblinga der vil representere et gjennombrudd for trygg og effektiv sykling i et område med stadig flere innbyggere.

Lilleby-elever klippet snora, og den første syklisten nærmet seg i bakgrunnen. Fra venstre Maria Ramberg Jørstad, Olav Mathias Bruheim, Jonathan Kofoed Kråkvik og Cordelia Vik.

Sykkeltiltak er lønnsomt
– For hver krone vi investerer i sykkelinfrastruktur får vi 4-5 kroner tilbake, mye takket være helsegevinstene. Syklister er overrepresentert på ulykkesstatistikken, og det er viktig å bygge sykkelinfrastruktur som er mer sikker og tryggere. Sykkelveien vi åpner i dag er et viktig bidrag for en tryggere sykkelby, sa Tore Dyrendahl (MDG), leder i areal- og samferdselskomiteen i Trondheim, i åpningstalen.

Høy standard som forbilde
L
eder Henning Lervåg i Miljøpakkens sekretariat tok også opp temaet lønnsomhet ved åpninga av en strekning som koster i overkant av 100 000 kr per løpemeter:

– Når vi bygger bilvei, blir det gjerne snakk om hvor mye tid vi sparer. Når vi bygger sykkelanlegg er temaet i media ofte kostnader. Dette er ett av få anlegg vi har bygd i Trondheim med en standard som tilfredsstiller krav i Nederland. Sykkelveien bør bli et forbilde for det vi bygger i framtida, og den blir ei veldig viktig rute for byen når den kobles sammen med nye strekninger, sa Lervåg, som roser Statens vegvesen for et taktskifte ved bygging av sykkelanlegg i Trondheim.

Martin Myhre og Torstein Ryeng i Statens vegvesen flankert av politiker Tore Dyrendahl og Miljøpakke-leder Henning Lervåg.

Fraktet gørr til Mo i Rana
Prosjektleder Torstein Ryeng i Statens vegvesen betegner åpninga som en milepæl for Miljøpakken og en stor dag for Trondheim kommune:

– Når hele ruta står ferdig vil den understøtte ønsket byutvikling på strekningen Nyhavna-Lilleby-Lade-Leangen. Den kommer på rett tidspunkt fordi det er viktig å etablere gode vaner tidlig i et område som vokser fort.

Ryeng poengterte at det er en sammenheng mellom kompleksitet og meterpris.

– Vi kan ikke bare rulle ut asfalt. Under oss har vi bygd og lagt om vanvittig mange ledninger og kabler. Forurenset masse er sendt til deponi i Mo i Rana, og vi har flyttet bygninger. Prosjektet er en ufattelig koordineringsjobb med mange aktører.

Når prosjektet er ferdig, vil ei rute med samme høye standard gå fra Pirbrua, i ny sykkelbru bru inn mot Lilleby og dele seg på Leangen med forgreininger mot Ranheim og til Gildheim: Hovedsykkelveg Trondheim øst.

Et ungdommelig publikum fra Lilleby ventet på snorklipping mens de voksne snakket i høyttaler om hvordan det skal bli å sykle i byen når disse barna er litt større.

NB! Sykkelvegen er foreløpig ikke koblet inn på Dalenbrua fordi det pågår anleggsarbeid i området. Undergangen under jernbanen ved Thonning Owesens gate er åpen.

Statens vegvesen om prosjektet og åpninga.