Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 25 oktober 2021

Lesetid: 3 min

Politikere urolige for vekst i biltrafikken

Sentrale politikere i Miljøpakken er bekymret for mer bilkjøring og mindre sykling. Det kom fram da Kontaktutvalget møttes fredag.

Biltrafikken gjennom bommene i Miljøpakken var høyere i juli-september i år enn i samme periode i 2019 – før korona. Sykkeltrafikken ved automatiske tellepunkter på Rotvollekra og Svingbrua er lavere enn både i 2019 og 2020.

Utslipp og trengsel
Fylkesordfører Tore O. Sandvik: – Bilveksten er svært bekymringsfull, og jeg tror den vil forsterkes, blant annet fordi stadig flere kjører elbil. Vi trenger bedre data for å se hvilke reisemidler som erstatter hva.

Sandvik peker på at målet om nullvekst i personbiltrafikken er viktig ikke bare på grunn av utslipp, men for å unngå kø og trengsel.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim: – Jeg deler bekymringen, men det er viktig å ha litt is i magen og skaffe gode tall særlig for kjørte kilometer.

Nullvekstmålet: Miljøpakken får milliardbeløp fra staten for å treffe tiltak som sørger for at all vekst i trafikken i storbyområdet skjer ved gåing, sykling og kollektivbruk – ikke med personbil. Det er krevende når vi blir rundt regnet 3000 flere innbyggere hvert år. Les mer: Formålet med Miljøpakken.

Kontaktutvalget: Viktig beslutningsorgan i Miljøpakken, med representanter for kommunene, fylkeskommunen og staten. Fredag 22. oktober behandlet de rapport for siste tertial og forslag til budsjett/handlingsprogram for 2022-2025. Les mer: Aktørene i Miljøpakken.

Noen momenter – vi bygger for lite:

  • Miljøpakken har ca 300 pågående prosjekter.
  • Antall prosjekter i en tidlig fase øker (77 % andel), mens antall byggeklare ikke øker.
  • Underforbruket vil nå ca 785 mill. kr. i løpet av året (forsiktig anslag).
  • Produksjonen per år har falt. Den må snart fordobles hvis Miljøpakken skal klare å bruke de pengene som er stilt til rådighet gjennom Byvekstavtalen fram til 2030.

Ordfører Rita Ottervik: – Vi vil bruke opp pengene om vi bygger Byåstunnelen, Johan Tillers veg del 2 og Brundalsforbindelsen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik: – Vi har ingen prosjekter for et høykapasitets kollektivsystem, slik planen var opprinnelig. Jeg er redd vi taper kampen om penger mot andre byer.

I et debattinnlegg i Adresseavisen skriver Sandvik at Miljøpakken risikerer å måtte levere tilbake penger som ikke blir brukt som forutsatt til kollektivsystem med høy kapasitet.

Sykkeltrafikken øker ikke lenger i Trondheim. Også kollektiv sliter med å nå nivået fra før korona. Foto: Glen Musk.

Budsjett
For 2022 foreslår Kontaktutvalget å bruke 1,2 mrd. kr. fordelt slik – cirka:
42 % til kollektiv – hvorav bl.a. 280 mill.kr. til drift og 117 mill. til trikken.
38 % til veg – mest til Nydalsbrua og ny fylkesveg Tanem-Tulluan i Klæbu.
12 % til sykkel.
6 % til trafikksikkerhet og gåing.

Etter en høringsrunde skal forslag til budsjett og handlingsprogram behandles politisk i kommunene og fylkeskommunen i desember.