Prosjekter

Utvidet pendlerparkering på Brubakken i Melhus

Skrevet av: larsir

Publisert: 15 januar 2018

En ny parkeringsplass på Brubakken med plass til 40 biler er nå klar til bruk.

– I forbindelse med anleggsarbeidet på ny E6 vil trafikkavviklinga i Klettområdet bli noe vanskeligere i tida framover. For å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, har vi derfor laget dette parkeringsarealet i anleggsperioden. Det vil også bidra til å avlaste parkeringssituasjonen i Melhus sentrum, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Parkeringsplassen er gruslagt. Plassen er midlertidig, og skal være i bruk fram til sommeren 2019.

Neste artikkel

Slik kan vi nå nullvekstmålet

- Gulrot er ikke nok, pisk må til for at Trondheim og området rundt skal klare å nå målet om nullvekst i persontransport med bil i 2030.