Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 15 januar 2018

Lesetid: 2 min

Utvidet pendlerparkering på Brubakken i Melhus

En ny parkeringsplass på Brubakken med plass til 40 biler er nå klar til bruk.

– I forbindelse med anleggsarbeidet på ny E6 vil trafikkavviklinga i Klettområdet bli noe vanskeligere i tida framover. For å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, har vi derfor laget dette parkeringsarealet i anleggsperioden. Det vil også bidra til å avlaste parkeringssituasjonen i Melhus sentrum, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Parkeringsplassen er gruslagt. Plassen er midlertidig, og skal være i bruk fram til sommeren 2019.