Utvidet pendlerparkering på Brubakken i Melhus

Publisert 15.01.2018
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

En ny parkeringsplass på Brubakken med plass til 40 biler er nå klar til bruk.

– I forbindelse med anleggsarbeidet på ny E6 vil trafikkavviklinga i Klettområdet bli noe vanskeligere i tida framover. For å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, har vi derfor laget dette parkeringsarealet i anleggsperioden. Det vil også bidra til å avlaste parkeringssituasjonen i Melhus sentrum, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Parkeringsplassen er gruslagt. Plassen er midlertidig, og skal være i bruk fram til sommeren 2019.

Relaterte prosjekter