Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 12 desember 2017

Lesetid: 2 min

Reguleringsplanen for ny bru på Sluppen vedtatt

Bystyret i Trondheim vedtok forrige uke enstemmig reguleringsplanen for rv. 706 Sluppen-Sivert Dalens veg.

Dermed er en lang prosess rundt løsning for den viktige forbindelsen over Nidelva ferdig. – Nå jobber vi videre for fullt med byggeplan, sier planprosjektleder Terje Simonsen, som har ledet reguleringsplanarbeidet. Les mer om den nye brua på Sluppen her.

Fundamenter fra 1860-tallet

Den nye brua skal hete Nydalsbrua, og har vært ønsket lenge. Dagens bru ble bygget på 1950-tallet, og tilfredsstiller ikke dagens krav. I tillegg hviler brua på fundamenter fra den gamle jernbanebrua fra 1860-tallet, som krever mye vedlikehold. De siste ukene har brua vært stengt for trafikk i én retning, på grunn av arbeid med å hindre erosjon av fundamentene i elva. Den åpner for all trafikk igjen denne uka.

Må forskuttere penger

– Nå gjenstår det å sørge for forskuttering av penger til prosjektet, sier Simonsen, som regner med at det vil gå i orden. Forhåpentlig blir det avgjort i Samferdselsdepartementet før jul. Prosjektet er et av de store prosjektene i Miljøpakken, men i Nasjonal transportplan er er ikke satt av penger før i perioden 2022 til 2024. Hvis alt går som ønsket, kan Miljøpakken forskuttere penger, slik at byggingen kan starte i 2019. Da vil brua trolig stå ferdig i 2022.  Her kan du lese reguleringsplanen

 

Planprosjektleder Terje Simonsen (Foto: Knut Opeide)