Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 06 juni 2011

Lesetid: 2 min

Prioriteringer for Miljøpakken i 2012

Politisk behandling av Miljøpakken
Bystyre og fylkesting har prioritert prosjektene i Miljøpakken gjennom politisk behandling.

Miljøpakkens handlingsprogram for 2012 ble behandlet i Trondheim bystyre 16.06.2011 og i Sør-Trøndelag fylkesting 21.06.2011. Både bystyret og fylkestinget ga sin tilslutning til de Miljøpakketiltakene som ble foreslått gjennomført i 2012 i henhold til saksframlegget. Videre ble administrasjonen bedt om å komme tilbake med forslag til en samlet utbyggingsplan så snart rammene for utbygging i trinn 2 i Miljøpakken er avklart. Den økonomiske rammen for 2012 er 471 millioner kroner, inkludert belønningsmidler.

Her er saksframlegget til Trondheim kommune

Kommunene i Trondheimsregionen og samarbeidsorganisasjoner har blitt invitert til å komme med innspill. Pr 3. juni er det kommet uttalelser fra Skaun, Stjørdal, Rissa og Melhus – og Syklistenes landsforening.

Innspill fra nabokommuner

Innspill fra Syklistenes landsforening