Prosjekter
Bilde av syklist og skilt

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 27 mai 2011

Lesetid: 2 min

Inviterer til Brukerforum

Ønsker innspill fra organisasjoner Miljøpakken samarbeider med.

Onsdag 1. juni inviterer Miljøpakken til Brukerforum i Statens hus i Trondheim. Hensikten med møtet er å involvere samarbeidsorganisasjoner i viktige tema.

Hovedtemaet vil være prioritering av Miljøpakkens prosjekter i 2012. Innspill fra organisasjonene vil bli tatt med til den politiske behandlingen, og vedtak vil bli fattet i bystyret 16. juni og fylkestinget 21. til 22. juni.

Organisasjonene får også en oppdatering på status for Miljøpakkens prosjekter, veksten i kollektivtrafikk og Miljøpakkens nye nettside.

Brukerforum er en etablert arena i Miljøpakken-regi, og dette er det fjerde møtet i forumet.