Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 27 desember 2021

Lesetid: 2 min

Osloveien stengt fra mandag 3. januar

Mandag 3. januar stengte Osloveien mellom Sluppen bru og krysset mot Sivert Dahlens veg. Stenginga gjelder både for biltrafikk, sykling og gåing. Den vil vare i minst ett og et halvt år – til sommeren 2023.

Årsaken er bygging av Nydalsbrua og i tillegg store konstruksjoner på vestsida av elva. Nydalsbrua skal erstatte dagens Sluppen bru – les om prosjektet.

Bygger stort på Byåsen-sida
– Vi går nå over i en ny fase med støyping av rampebru mot sør, betonglokk med rundkjøring over Osloveien og etter hvert selve Nydalsbrua. Det skal også bygges ny Oslovei og vegsystem for gående og syklende. Svært mange komplekse arbeidsoppgaver vil foregå midt i dagens Oslovei, og det er derfor ikke mulig å ha trafikk på denne strekninga før de store konstruksjonene står ferdig, sier hovedbyggeleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

Åpner sommer/høst 2023
Stenginga vil altså gjelde fra Sluppenbrua og nordover til krysset mot Sivert Dahlens veg. Vegen stenger kl. 09.00 mandag 3. januar.

Hovedentreprenør Skanska har frist på seg til sommeren 2024 med å få ferdig vegprosjektet. Det er håp om å få anlegget ferdig rundt et halvt år før tida. For å få gjort jobben effektivt, kan det bli nødvendig å stenge Osloveien tre måneder ut over de 18 månedene som alt er godkjent.

Tungtransport via Omkjøringsvegen
– Stenginga vil gi mer press på andre deler av trafikksystemet i Trondheim. For tungtransporten som vanligvis kjører på den stengte strekninga, er vårt råd å ta via Rotvollkrysset på riksvei 706, der det er god plass for slik trafikk, sier Engum.

I løpet av vinteren vil kapasiteten på Omkjøringsvegen ved Sluppen bli forbedra opp til fire felt. Det vil redusere køene i rush på E6.

Kontaktperson:
Martin Jusnes Engum
martin.engum@vegvesen.no