Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 04 oktober 2023

Lesetid: 2 min

28 000 km på el-motor i Melhus, Malvik og Stjørdal

Siden midten av august har folk i Melhus, Malvik og Størdal beveget seg over halvveis rundt ekvator – ved å leie el-sykkel eller el-sparkesykkel.

Samlet distanse hittil er 28 000 km fordelt på 14 424 turer. Miljøpakken, AtB og Tier har plassert ut til sammen 300 el-sykler og 300 el-sparkesykler i de tre kommunene. Bruken er størst i Stjørdal, som er kommunen med flest innbyggere og det travleste sentrumsområdet.

Om prosjektet
Sparkesyklene og syklene er utplassert i høst og blir satt ut igjen våren 2024. Etterneste sesong skal pilotprosjektet evalueres. Formålet er å finne ut om utleie av slike hjelpemidler vil bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke korte reiser rundt mindre byer og tettsteder. Et forsøk i Namsos tyder på at el-sparkesykler ga færre bilturer. Miljøpakken finansierer tiltaket, AtB administrerer det og Tier leverer og drifter utstyret.

Fartssperre og forbudssoner
De tre kommunene har vært med på å lage regler for bruken. Det er lagt inn sperrer som setter ned farten der det ferdes mye folk. Det er programmert inn kjøreforbud blant annet ved enkelte skoler og kirkegårder.

Syklene preger etter hvert bybildet. 300 av dem er spredt i Melhus, Malvik og Stjørdal.

Bruken er registrert siden 14. august. Ved utgangen av september så det slik ut:

Stjørdal
8865 turer
17 363 km

Malvik
3216 turer
5965 km

Melhus
2343 turer
4702 km

Bruken fordeler seg omtrent likt på el-sykler og el-sparkesykler.

Fornøyd i Stjørdal
Rådgiver Torbjørn Strømstad i Stjørdal kommune synes tallene er svært oppløftende:  – El-sparkesyklene er en ubetinget suksess. Det er gledelig å se at når den første nysgjerrigheten hadde lagt seg, så fortsatte bruken, sier Strømstad til kommunens nettsted. Han forteller at det er gjort en del justeringer siden oppstarten. Blant annet er også områdene Geving, Skatval, Prestmoen og Remyra inkludert.

Politikere på strøm: Jorid Jagtøyen (Melhus), Eli Arnstad (Stjørdal) og Trond Hoseth (Malvik). Foto: AtB.