Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 15 februar 2023

Lesetid: 2 min

Nordre Ilevollen: Buss og busstopp flyttes

Fra og med mandag 20. februar blir det ikke lenger buss og busstopp i Nordre Ilevollen. Inn mot sentrum åpnes midlertidig stasjon for buss ved Nidareid (bildet).

Årsaken er at Miljøpakken nå starter arbeidene i Nordre Ilevollen. Gata skal bygges om og utbedres. Prosjektet vil pågå fram til årsskiftet.

Inntil videre:
Bussen flyttes fra Nordre Ilevollen til Søndre Ilevollen. Ny busstopp ved Nidareid erstatter stopp mot sentrum i Nordre Ilevollen.

To midlertidige holdeplasser er opprettet nederst i Roald Amundsens vei. De vil betjene linjene 11 og 108.

Trikken vil gå på ett av to spor. Endringer for reisende blir kunngjort etter hvert.

Midlertidig holdeplass mot sentrum markert på kartet.

Informasjon hos AtB

Det som skal bygges
Gata er nedslitt. Både kjørebanen og fortauene blir satt i god stand. Blant tiltakene er:

  • Nytt trikkespor
  • Ny holdeplass for buss foran Hjorten (ut av sentrum) og for trikk mellom Hjorten og parken (ut av sentrum)
  • Ny felles holdeplass for buss og trikk i Nordre Ilevollen på parksiden (inn til sentrum)
  • Oppgradering av gata langs Hjorten og bortover Nordre Ilevollen mot Kongens gate, ny kantstein og nytt overflatebelegg.
  • Bedre fortau

Først bygges holdeplass ved Hjorten og nytt vendespor slik at trikken kan snu foran Nordre Ilevollen 48.

Om prosjektet hos Miljøpakken

Flere detaljer