Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 10 august 2018

Lesetid: 4 min

Nå øker trafikken: Nesten alle kjører ulovlig i Olav Tryggvasons gate

Biltrafikken går fortsatt tvers gjennom hele Olav Tryggvasons gate selv om det er påbudt å svinge av. En kort test torsdag viste at fire av fem (80 prosent) brøt påbudet om å svinge til høyre ned Jomfrugata.

Det koster 5 500 kr hvis du blir tatt i kontroll.

Miljøgata er fremdeles gjennomfartsåre trass i mye informasjon om forbudet mot gjennomkjøring. Flertallet av de som kjører inn i gata bruker den som gjennomfartsåre hvis Miljøpakkens telling gir et noenlunde riktig bilde.

Ti minutter ved Byhaven
Kortvarig registrering utenfor rush torsdag (lite trafikk):
* 3 svinger av i tråd med skilting.
* 12 kjører rett fram ulovlig.
* Omtrent samme resultat også i krysset med Søndre gate.

Følgene av omfattende ulovlig kjøring:

  • Miljøgate uten miljø – lite fristende med mye biltrafikk.
  • Bussene blir forsinket – verre for kollektivtrafikken med bilkø.

Mandag 13. august settes prøveprosjektet på ny prøve når det er slutt på AtBs sommerruter. Busstrafikken øker med 40 prosent. Det blir også mer biltrafikk.

Politiet har hatt en kontroll. Den avslørte omfattende ulovlig kjøring. Da fikk bilistene advarsel i stedet for 5 500 i bot. Ved Miljøpakkens anleggsarbeid både i Dybdahls veg og Høgskoleringen måtte politikontroller til for å redusere ulovlig bilkjøring.

Prøveprosjektet vil vurdere avbøtende tiltak, deriblant:

  • Manuell veiledning av bilistene.
  • Bedre skilting.
  • Justering av grønntid i lyskryss.


Fire av fem kjører rett fram her selv om skiltet på bildet sier du skal svinge til høyre.

Reis grønt eller kjør rundt
Inger Mari Eggen, konstituert leder for Miljøpakken i Trondheim kommune, sier:

Vi ber folk vil respektere skiltinga. Målet er at de som ikke skal stoppe i Midtbyen kjører rundt i stedet for tvers gjennom sentrum. Bussene skal ha prioritet slik at vi får mer folk fort fram. Vi må be politiet om hjelp hvis ulovlig kjøring fortsetter. Formålet med prosjektet er å gjøre gata mer attraktiv for handel og opphold, og bedre for de som reiser miljøvennlig.

Dersom bussene får store problemer kan det bli fremmet en sak slik at politikerne ser på restriktive tiltak på nytt. Nå slipper biltrafikken inn i Olav Tryggvasons gate i begge ender. Man er avhengig av at bilistene følger pålegg om å svinge av underveis.

Mulige grep av hensyn til bussene:

  • Stenge Bakke bru for biltrafikk inn til byen.
  • Åpen Bakke bru, men med pålegg for biltrafikken om å svinge til høyre ned Kjøpmannsgata.
  • Forbud mot innkjøring med bil i Olav Tryggvasons gate fra vest ved Ravnkloa.

Så strenge tiltak er avvist politisk tidligere av frykt for at folk vil oppfatte Midtbyen som stengt, men prosjektet skal følges opp kontinuerlig. Målet er at de som kjøre bil velger andre ruter enn sentrum til gjennomkjøring, og at de som ikke må kjøre bil velger buss, sykkel eller beina til og fra Midtbyen.

Les om prøveprosjektet.


…der kom en til som ikke fulgte påbudt høyresving


…og enda en – og sånn kan vi fortsette.