Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 09 august 2018

Lesetid: 3 min

Værsågod: Asbjørnsens gate er ferdig

Asbjørnsens gate har fått fortau med penger fra Miljøpakken. Dermed har tilsammen 15 skoler fått tryggere skolevei siden utbygging startet i 2010.

Gata på Tyholt er forvandlet. Et bredt fortau som kan brøytes om vinteren har erstattet den smale tarmen som lå der før (se bildet under). Også selve gata er mye bedre enn tidligere.


Slik så gata ut før på samme sted som det øverste bildet.

Vansker med grunnerverv
Neste år fortsetter arbeidet i Tyholtveien, i forlengelsen av Asbjørnsens gate. Det skulle ha startet opp allerede nå, men er utsatt pga vansker med grunnerverv. Å få til frivillige avtaler om salg av grunn for å utvide gater og fortau, tar ofte lang tid. Det forsinker oppstart for en rekke planlagte fortausprosjekter. I ytterste fall må kommunen ekspropriere.

Legger rør samtidig
En del reagerer på at også selve anleggsperioden er lang. I mange tilfeller, som i Asbjørnsens gate, henger det sammen med at Trondheim kommune skifter ut vann- og avløpsledninger når det likevel skal graves. Byggeperioden blir lenger, men det er store penger å spare på å fornye rørledninger  samtidig med bygging i stedet for å bygge først og så grave opp igjen for å legge nye ledninger om noen år.

Les mer om prosjektet i Asbjørnsens gate.

15 skoler med bedre skoleveg (per 2018)
Barn ved 15 skoler har fått bedre skoleveg etter at Miljøpakken startet bygging. Før Miljøpakken hadde kommunen svært lite penger til slike tiltak. Under ser du noe av det som er gjort av trafikksikkerhetstiltak på skoleveger i Trondheim de siste årene. I tillegg kommer blant annet opprusting av en rekke snarveger:

• Nidarvoll skole (fortau i Klæbuveien og bedre kryss, totalt 180 m)
• Ugla skole (fortau nederst i Uglaveien – blir forlenget)
• Breidablikk skole (470 m fortau i Vestre Rosten)
• Byåsen skole (fortau i Vegmesterstien)
• Hallset skole (ny veg i Kystadlia fjerner trafikk – bedre snarvei Fuglesangen)
• Selsbakk skole (ny veg i Kystadlia fjerner trafikk – bedre snarvei Fuglesangen)
• Nypvang skole (gang- og sykkelveg/trafikklys i Heimdalsveien)
• Dalgård skole (350 m fortau i Olav Duuns veg + 45 m fortau i Granliveien)
• Singsaker skole (45 m fortau nederst i Tyholtveien + fortau Asbjørnsens gate)
• Nardo skole (550 m fortau Bregnevegen)
• Åsveien skole (150 m fortau Havsteinbakken)
• Strindheim skole (fortau øst for Bromstadvegen, sykkelveg med fortau vest)
• Rosenborg skole (600 mfortau Asbjørnsens gate
• Bispehaugen (600 mfortau Asbjørnsens gate)
• Kolstad skole (150 m fortau Husebyvegen/Søndre Husebytun)

Flere prosjekter kommer nå, feks gang- og sykkelveg til Spongdal skole på Byneset.