Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 20 september 2021

Lesetid: 4 min

Lilleby: Sykkelveg ga ny skolegård

Trondheim får sykkelveg med topp standard fra Leangen til sentrum. Som bonus fikk elevene ved Lilleby skole en førsteklasses skolegård – ommøblert av Miljøpakken.

Sånn kan det gå når du må skvise den nye sykkelvegen inn mellom jernbanen og skolen. Prosjektleder Torstein Ryeng i Statens vegvesen og rektor Ragnhild Skjevik (bildet) puster lettet ut:

  • Ryeng og folkene hans fant plass til sykkelvegen i tide
  • Skjevik kunne gjenåpne skolen til skolestart etter ett års oppussing

Utgangspunktet er den kommende hovedsykkelvegen, som passerer rett ved Lilleby skole. For å få plass måtte Miljøpakken blant annet flytte et vernet murbygg i skolegården og demontere et stort skur. Nå er begge bygninger pusset opp og plassert litt annerledes.

FØR: Det vernede gulbygget var en ruin og skuret falleferdig og avstengt.
ETTER: Skolegården fiks ferdig. De to byggene er trukket litt lenger inn for å gi plass til hovedsykkelveg mellom skolen og jernbanelinja.

– Vi er stolte over hvordan vi har fått det her. Det har vært et formidabelt samarbeid mellom alle aktørene i prosjektet. Vi var veldig i tvil om skolegården kom til å bli ferdig, og at den sto klar til slutten av august er imponerende, sier rektor Ragnhild Skjevik.

Fra stygt til pent
Det gule murbygget var et gammelt, nedtagget toalett bare egnet som lager. Nå er det satt i stand i tråd med krav fra byantikvaren. Den nydøpte «Stuggu» skal tas i bruk til lesing, dramatiseringer, spill og andre morsomme aktiviteter. 
Skolen stengte skuret fordi det var i svært dårlig forfatning. Det er forvandlet til et pent og populært lekeområde med bordtennis under tak.

Prosjektet har artet seg som en kamp mot klokka og en jakt på smarte løsninger. Prosjektleder Torstein Ryeng var vitne til at entreprenøren smurte på grønnsåpe og vinsjet det 50 tonn tunge murbygget for hånd. Puslespillet på knapt areal krevde et finjustert samspill mellom en rekke aktører; blant andre entreprenørene PEAB (sykkelvegen) og Consto (skolen), jernbanen, byantikvaren og Trondheim eiendom (ansvarlig for skolen).

Godt resultat
– Vi hadde et ufravikelig krav da vi begynte samtalene med Statens vegvesen, og det var at skolegården skulle være klar, og uten byggeaktivitet, til august 2021. Det klarte vi med god margin takket være gode fagfolk og godt samarbeid. Vi er veldig fornøyde med sluttresultatet, sier prosjektleder Natalie Stout Sue-Chu i Trondheim eiendom.

FOR MYKE TRAFIKANTER: Hovedsykkelvegen med fortau skal strekke seg videre østover mot Leangen (bak Torstein Ryeng) og i motsatt retning mot sentrum. I løpet av få år flytter ca 10 000 inn i nye leiligheter i området. Statens vegvesen ser for seg anslagsvis 2000 syklister hver dag her.

– Alle partene, både byggherrene og entreprenørene, har gjennom konstruktiv samhandling klart å løse utfordringene sammen etter hvert som de oppsto. Godt samarbeid er nødvendig for å lykkes med et prosjekt med mange aktører, liten plass og dårlig tid. Nå fortsetter Statens vegvesen, Trondheim kommune og jernbanen på samme måte når vi bygger sykkelvegen videre, sier Torstein Ryeng.

Åpning i november
Delstrekningen forbi Lilleby skole åpner rundt 1. november. Deretter skal det gå slag i slag med nye etapper. Et høystandard tilbud for syklister og gående bygges ut i forkant av storstilt boligbygging. Dette er et av de store sykkelprosjektene i Miljøpakken.

TRANGT OG EFFEKTIVT: Skolen til venstre, sykkelvegen i midten og toget til høyre.

– Det bor allerede mye folk nær den nye traseen, og i løpet av noen år vil det ligge en hel liten by her, sier Ryeng.

Lenker:
Hovedsykkelveg Trondheim øst

Statens vegvesen om prosjektet

Video – flytting av bygg

ÆRVERDIG SKOLEBYGG: Gamle Lilleby skole ligger i et område i sterk vekst. Skolen var stengt i ett år for oppussing samtidig som Miljøpakken bygde hovedsykkelveg og ga skolegården nytt ansikt fordi gamle bygg måtte flyttes på.