Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 18 oktober 2021

Lesetid: 3 min

KU: Flere elbiler – og det vi skal bygge

Andelen elbiler har passert 25 % i Miljøpakkens bommer. Miljøpakken har over 300 prosjekter gående.

Fredag 22. oktober skal Kontaktutvalget (KU) i Miljøpakken diskutere bla:
– trafikkutviklinga i byområdet.
– hva vi skal bruke penger på de neste årene. Det siste skjer i forbindelse med Handlingsprogram 2022-2025.

Først trafikk
Biltrafikken øker når korona-restriksjonene forsvinner. Trafikken i bomsystemet var høyere i juli-september i år enn før pandemien i juli-august 2019. Miljøpakken har som oppgave å sikre nullvekst i personbiltrafikken.

Elbiler: Andelen elbiler har gjort et nytt byks og passerte for første gang 25 prosent i bommene. Av de fire kommunene i Miljøpakken har Malvik størst andel elbilkjøp. I Malvik var 88 prosent av alle nyregistrerte biler i september en elbil. Stjørdal ligger lavest med 53 prosent. I november blir det etter planen innført bomavgift for elbiler på 20 prosent av vanlig takst.

Andelen elbiler i hver kommune og elbilers andel av alt bilsalg i september.

Kollektiv: I september var vi oppe i ca 100 000 påstigende på buss og trikk i byområdet. Det er mye høyere enn på det verste under pandemien, men fortsatt litt lavere enn før korona. Også jernbanen har vekst, men det er ca 20 prosent opp til normalt nivå.

Gåing og sykling: Tellinger inn og ut av Midtbyen viser 33 prosent flere myke trafikanter i september 2021 enn da tellingene startet i 2010. Toppåret 2018 var imidlertid enda 11 prosent høyere. Elsparkesykler teller som sykler. Antall elsparkesykler har økt med 50 prosent siden 2020.

Handlingsprogram 2022-2025
Handlingsprogrammet inkluderer budsjett for 2022. KU behandler fredag et forslag fra Programrådet. Deretter skal politikerne i bystyret/kommunestyrene og fylkestinget ha det endelige ordet.

Noen tall og fakta:
* Miljøpakken hadde ca 350 pågående prosjekt ved utgangen av august.
* 465 mill. kr. foreslås avsatt til hovedveger i 2022-2025. Dette er primært Nydalsbrua og fv 704 Tanem-Tulluan i tidligere Klæbu.
* 521 mill. kr. foreslås til kollektiv. Halvparten går til drift og halvparten til investering i bla trikken og tiltak i Nordre Ilevollen, Kongens gate og Innherredsveien.
* 146 mill. kr. foreslås avsatt til sykkel. Hovedsykkelveg Lilleby-Leangen, Saupstadbrua og sykkelveg i Breidablikkvegen er blant de store enkeltprosjektene.

En stor andel av prosjektene i Miljøpakken er i en tidlig fase. Arbeidet med handlingsprogrammet går bla ut på å sikre at tiltakene er godt nok utredet og i tråd med Miljøpakkens mål. Kort om Miljøpakken.

Kontaktutvalget i Miljøpakken behandler planlagte investeringer både til sykkel og kollektiv. Foto: Glen Musk.