Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 01 oktober 2021

Lesetid: 3 min

En stille revolusjon på anleggsplassen

Miljøpakken oppruster nå snarveier for gående på Saupstad. I arbeidet benytter entreprenøren blant annet en elektrisk gravemaskin og en elektrisk lastebil. Det reduserer både utslippene og støynivået for beboerne i nærheten.

Nina Brenne

– Det er politisk bestemt at vi skal stille miljøkrav i prosjektene våre. Det betyr at vi er villig til å betale ekstra for en miljøvennlig utbygging. Nå prøver vi oss frem for å se hvordan vi kan løse det i praksis, sier prosjektleder Nina Elisabeth Brenne (bildet) i Trondheim kommune.

Miljøkrav er det som gjør at det nå er en elektrisk lastebil som frakter masser til og fra anleggsområdet på Saupstad, mens en 10-tonns elektrisk gravemaskin står for mye av gravearbeidet.

– Batteriet til gravemaskinen holder ikke en hel arbeidsdag, men lades ved brakkeriggen. Dessuten er det mer enn nok arbeid som ikke krever maskinkraft, så det fungerer likevel greit, sier Brenne.

Tidlige erfaringer for senere anbud

All erfaring er god erfaring, ettersom kunnskapen kommunen får danner grunnlaget for hvordan man legger opp fremtidige prosjekter.

– Det er viktig for oss å få erfaringer i tidlig fase. Her lærer vi mye om for eksempel hva som må være på plass før man kan etterspørre elektriske maskiner i tilbudene. Likedan hvordan man må planlegge og tilrettelegge driften av anlegget. Så langt kan vi nok si at elektriske løsninger vil være aktuelt også for flere av snarveiene Miljøpakken skal bygge fremover, sier Brenne.

Batteri-elektrisk gravemaskin i arbeid på Saupstad.

Opplever økt etterspørsel etter utslippsfrie løsninger

BN Entreprenør vant anbudet om snarvei-oppdraget på Saupstad. Entreprenøren er tidlig på banen med utslippsfritt materiell: I tillegg til det som er i bruk på prosjektet på Saupstad har de to mindre gravemaskiner og en hjullaster, med flere i bestilling. 

Prosjektleder Sveinung Aaslund hos BN Entreprenør mener det er viktig for dem som leverandør å skaffe seg erfaringer med elektriske løsninger tidlig. I dagens marked må det stadig tenkes grønnere:

– Står vi på bar bakke uten erfaringer, utstyr og finansiell mulighet når det først blir stilt krav om dette, kommer vi ikke til å være særlig konkurransedyktig.

Og kravene er på vei:

– Vi er opptatt av å være med tidlig, fordi vi ser at utslippsfritt materiell må til for å kunne delta på offentlige anbud fremover. Nullutslippsløsninger har blitt mer og mer etterspurt i markedet de siste par årene. Særlig i 2021 har vi sett en markant økning, sier Aaslund.