Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 06 januar 2023

Lesetid: 2 min

Jobber på spreng: Tanemstunnelen snart halvveis

Arbeidet med Fv704 Tanem–Tulluan er godt i gang. Rundt 430 av totalt 988 meter av Tanemstunnelen er nå sprengt ut.

Tunnelsprengingen går etter planen og vil være i mål i siste halvdel av mai 2023.

Det er god flyt også på andre deler av strekningen. Fra Tanemstunnelen og sørover har fylkeskommunen gravd ut det aller meste der fylkesveien skal gå, og de har sprengt seg ferdig helt forbi steinbruddet til Forset Grus. Det sprenges også ut videre sørover nedover mot Bromstadtrøa. Der er arbeidet med Tullbekkbrua i gang:

Fylkeskommunen er godt i gang med de to nordligste aksene til Tullbekkbrua.

– Vi ønsker å takke lokalbefolkningen for deres tålmod i denne byggefasen. Vi vet at tunnelsprenging og dagsonesprenging bråker, og vi vet at all massetransporten har gjort det sølete på fylkesveien, sier byggeleder Aleksander Kamperud i Trøndelag fylkeskommune.

sms-varsling

Få SMS-varsler for sprenginger og andre trafikkmeldinger knyttet til prosjektet:
Send TM FV704TANEMTULLUAN til 26112.