Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 01 november 2021

Lesetid: 3 min

Innbyggerne fortsatt jevnt over positive til bompenger

Befolkningen i trondheimsområdet er svakt positive til bompenger og mener grovt sett det er riktig valg å la deler av bompengene gå til andre tiltak enn bilvei. Det viser Miljøpakkens ferske holdningsundersøkelse.

Miljøpakken gjennomfører hvert halvår en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal for å se hva de synes om blant annet bompenger, Miljøpakken og egne hverdagsreiser. Høstens undersøkelse viser ingen dramatiske endringer fra tidligere, men opprettholder bildet av den gjengse innbygger som forsiktig positiv til bompenger og Miljøpakken. Nedenfor kan du se noen av svarene, og hvordan de varierer fra kommune til kommune.

Aksepterer innkreving av bompenger

For å unngå vekst i personbiltrafikken i en voksende byregion, bygger Miljøpakken ny infrastruktur og finansierer andre tiltak for å gjøre det lettere og mer attraktivt å reise kollektivt, gå og sykle. Det meste dekkes i et spleiselag mellom stat, fylke og kommunene, mens mellom 30 og 40 prosent kommer fra bompenger. I holdningsundersøkelsen spør vi om folk er positive eller negative til bruk av bompenger som verktøy. Her skiller Trondheim seg fra andre norske storbyer, for i og rundt trønderhovedstaden er innbyggerne i langt mindre grad imot bomstasjoner:

Synes bompenger godt kan gå til andre tiltak

En del av inntektene fra bomstasjonene i Miljøpakken går til å bedre kollektivtilbudet, til bygging av gang- og sykkelveier og til trafikksikkerhetstiltak. Når vi spør om folk synes det er riktig eller galt at bilister betaler for slike tiltak, slik at bompengene også går til andre ting enn bilvei, er svarene i overvekt positive:

Positive til Miljøpakken

Vi måler også omdømmet til Miljøpakken gjennom å spørre om hvor positive eller negative folk er til Miljøpakken. Her er fordelingen på samme nivå som tidligere, med en overvekt av positive. Igjen er det Melhus som skiller seg ut mest i negativ retning, men også der er flertallet på den positive siden:

Miljøpakken et godt innarbeidet begrep

Nytt av høstens undersøkelse er at vi måler hvor godt folk kjenner til Miljøpakken. Der indikerer undersøkelsen at nesten alle har hørt om Miljøpakken (i alt 92 %!), men bare en tredel kjenner godt til hvem vi er og hva vi gjør:

KJENNSKAP: Her har folk blitt stilt spørsmålet «Staten, fylket og kommunene samarbeider om infrastruktur og løsninger for mer miljøvennlig transport i trondheimsområdet. Vet du hva dette samarbeidet kalles?» De som kan svare «Miljøpakken» på dette sorterer under uhjulpen kjennskap (grønn). De som isteden kan svare bekreftende på «Har du hørt om Miljøpakken?» teller som hjulpen kjennskap (gul). Samlet kjennskap blir derfor 34+58=92 prosent.

Om undersøkelsen

Det er Sentio Research som har gjennomført den halvårlige holdningsundersøkelsen på vegne av Miljøpakken. Mellom 13. og 30. september ble 1600 personer over 18 år telefonintervjuet: 700 fra Trondheim og 300 fra hver av Malvik, Stjørdal og Melhus.