Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 20 juni 2018

Lesetid: 2 min

Hva skjedde i Miljøpakken i 2017?

Det kan du lese om i Årsrapporten.

Hele dokumentet kan du studere her: Årsrapport for Miljøpakken 2017. Og her er noen nøkkeltall og andre viktige fakta for en kjapp oversikt.

  • Det vi brukte: 1,2 mrd. kr. ble brukt på prosjekter i Miljøpakkeni 2017.  Det er ca 300 mill. mer enn det som ble bevilget og som kom inn i bompenger i 2017. Miljøpakken hadde imidlertid penger til gode fra tidligere år.
  • Bompengene: 538  mill. kr. kom inn i bompenger. Det tilsvarer 53 prosent av inntektene i Miljøpakken. Resten kommer fra staten (klart mest), fylkeskommunen og Trondheim kommune.
  • 2009-2017: For hele perioden har vi brukt 5,13 mrd. kr. Det er ca 700 mill. kr. mindre enn inntektene, noe som  bla. skyldes litt forsinket utbygging for Metrobuss.
  • E6 Tiller-Melhus er desidert størst. Åpner neste år.
  • Høgskoleringen og Jonsvannsveien er store tiltak for Metrobuss og sykling. Høgskoleringen åpner i november, Jonsvannsveien er ferdig til oppstart for Metrobuss i august 2019.
  • Johan Tillers veg med kulvert under Dovrebanen på Heimdal er også ferdig seint i høst.