Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 juni 2018

Lesetid: 2 min

Bistand til arrangementer

På jakt etter dugnad? Miljøpakken søker lag eller foreninger som kan bidra ved arrangementer.

Miljøpakken søker etter gode hjelpere til å gjennomføre blant annet sykkelservice, reisemiddelregistreringer og utdeling av effekter til gående, syklende og kollektivreisende.

Oppdragenes innhold

  1. Sykkelservice

Miljøpakken gjennomfører gratis sykkelservice ved arbeidsplasser som mottar reiserådgiving, og ved utvalgte anledninger ellers i byen.

Oppdraget innebærer å sette opp stand og utføre enkelt sykkelvedlikehold som å smøre kjede, justere bremser og lufttrykk i dekk. Oppdragstaker må stille med nødvendig utstyr. Miljøpakken sørger for koordinering og markedsføring.

  1. Reiseregistreringer

Registrering av reisemiddelfordeling ved blant annet skoler og kulturarrangement.

  1. Kampanjearbeid

Utdeling av effekter og andre oppdrag av kort varighet.

 Vilkår for oppdragene

Oppdragets omfang avklares med Miljøpakken før gjennomføring. Oppdraget betales med 240 kroner per time per person. Oppdrag under to timer lønnes som tre timer. Laget/foreninga/klubben må kunne fakturere som organisasjon. Miljøpakken kan ikke betale godtgjørelse til privatpersoner.

Ta kontakt med reiseradgiver@trondheim.kommune.no dersom din virksomhet, ditt idrettslag, eller annet ønsker å ta på seg slike oppdrag.

Frist for tilbakemelding: 5. august 2018.