Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 10 mars 2015

Lesetid: 2 min

Sentervegen ved City Syd blir stengt 12. mars

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelveg langs E6 på Rosten, og vegen blir stengt i forbindelse med støping av bru.

Sentervegen blir stengt torsdag 12.mars. fra kl. 01 til fredag 13.mars. kl. 08.

Omkjøring via Tonstadkrysset eller Sandmoen for trafikk fra E6 til Tillerbyen.

Gående og syklende kan følge merket rute gjennom anleggsområdet. Stengingen berører ikke busstrafikken.

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelveg langs E6 på Rosten. Årsaken til stenging er støping av brudekke på gang- og sykkelbru over Sentervegen. Støpingen varer i ca 14 timer og det går med 630 kubikkmeter betong. Brua er 150 meter lang,  og 6 meter bred.

Sentervegen blir også stengt 23. mars kl. 06 til 25. mars kl. 24. i forbindelse med riving av forskaling og reisverk.

Sykkelvegen åpner i juni

Brua over Sentervegen er den siste av tre overgangsbruer som bygges i dette prosjektet. Det er bygd bruer over John Aas veg og nordgående rampe fra John Aas veg mot E6. 850 meter ny sykkelveg langs E6 er planlagt ferdig til juni 2015. I sør blir den nye sykkelvegen med fortau knyttet sammen med sykkelbrua over E6 fra Vintervegen til XXL som sto ferdig i november 2013. Brua binder sammen Vestre Rosten med Østre Rosten. I nord blir den koblet til eksisterende gang- og sykkelveger rundt Tonstadkrysset.

Målet er å få et sammenhengende gang- og sykkelnett fra sentrum til Tiller uten kryssing av sterkt trafikkerte veger.

Kontaktperson: Byggeleder Svein H Selliseth, Statens vegvesen Mobil: +47 91730967