Fjordgata blir sykkelgate

Fjordgata erstatter Olav Tryggvasons gate som sykkelgate øst-vest i Midtbyen.

Det har formannskapet bestemt etter at sykkelfelt ble valgt bort under prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate.

Sykkelveg i begge retninger kommer på nordsida av Fjordgata, der det i dag er snuteparkering for bil (se bildet over). Sykkelvegen skal legges på innsida av trerekka. Den skråstilte bilparkeringa endres til langsgående parkering.

Rekka med trær vil danne en buffersone mellom bilparkering og syklister. På enkelte punkter blir det så trangt at syklister må ta hensyn til gående. Det gjelder særlig ved Ravnkloa og ved det offentlige toalettet ved Fjordgata 54.

Formannskapet vil at sykkelvegen skal gå utenom Lusparken helt øst i gata, og ikke gjennom parken.

Poltikerne skal behandle en mer detaljert plan før det blir bygging. Håpet er å starte bygging i løpet av høsten 2020. Anlegget skal stå ferdig i 2021.

Tellinger viser at to av tre syklister allerede i dag velger å sykle i feltet mellom bilparkeringa og bryggene. En av tre sykler i kjørebanen.

Bilparkering flyttes til utsida av trærne i Fjordgata. Drøyt 15 av ca 150 plasser forsvinner.

Fjordgata får økt trafikk fordi det legges begrensninger på biltrafikken i Olav Tryggvasons gate. I løpet av kort tid blir det forbudt å kjøre inn i Olav Tryggvasons gate fra Munkegata (mot øst) og fra Bakke bru (mot vest). Biltrafikken fra Bakke bru skal gå ned Kjøpmannsgata og inn i Fjordgata. Formålet er å bedre framkommeligheten for buss.

Minst 15 av ca 150 parkeringsplasser i Fjordgata forsvinner når skråstilt parkering blir omgjort til langsgående. Disse kan bli erstattet annet sted.

På sikt er det også planer om å bruke kantstein for å markere skillet mellom syklister og fortgjengere. Krysset med Søndre gate er et problempunkt som kan bli utbedret senere.